Ομάδα Θεάτρου

Έχει ως σκοπό και στόχο τα μελή του Συλλόγου :
- να καλλιεργήσουν τις αισθήσεις τους και να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες
- να ενεργοποιήσουν τις δημιουργικές δυνάμεις του εαυτού τους (κλίσεις και δεξιότητες)
- να επικοινωνήσουν μέσα από αυτά που βλέπουν, αγγίζουν, ακούνε και αισθάνονται
- να συνεργάζονται μέσα από συλλογικές δραστηριότητες
- να κατανοήσουν τα δικά τους συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων
- να εκφραστούν με λεκτικούς και μη λεκτικούς τρόπους.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του θεατρικού παιχνιδιού - ασκήσεις μνήμης - Βιωματικές ασκήσεις και ασκήσεις ορθοφωνίας.


Η ομάδα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 18:00-20:00 στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και υπεύθυνος είναι ο κ. Χρήστος Γρόζος