ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η επιτροπή αξιολόγησης της πράξης «ΚΕΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή –ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5035317, ανακοινώνει τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 1 6/16-03-2023 65 2 7/17-03-2023 30 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλέξανδρος Ταξιλδάρης Mε την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

NEWSLETTER