Συμβουλευτική

Στο Σύλλογο λειτουργούν ομάδες συμβουλευτικής τόσο για γονείς και φίλους, όσο και για τα ίδια τα μέλη.

Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής πραγματοποιείται στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης και αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιείται