20/11/2020
Προσωρινό πίνακα σειράς προτεραιότητας και επιλογής για την θέση ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής
Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2020
 
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Νομού Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα σειράς προτεραιότητας και επιλογής για την θέση ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2020 – 2021.
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία του συλλόγου, Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 69100 Κομοτηνή από 23/11/2020 έως και 04/12/2020 09:00 – 15:00.