13/02/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Δ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                                                                         Κομοτηνή, 12/02/2018
Ο Δήμος Κομοτηνής στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων της πράξης “«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ” του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» ως δικαιούχος της πράξης και επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης, θα υλοποιήσει τα κάτωθι συνοδευτικά μέτρα για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο ΤΕΒΑ. Τα συνοδευτικά μέτρα που θα υλοποιηθούν, είναι:
  1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (νομικών&φορολογικών)
  2. Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης γυναικών
  3. Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής/Κοινωνικό φροντιστήριο (Μαθησιακή υποστήριξη παιδιών)
Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στο Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κομοτηνής με Παράρτημα Ρομά (Μαρασλή 1, Πολυλειτουργικό Δήμου Κομοτηνής,Τηλέφωνο: 2531083344), καθώς στον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ρόδοπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» (Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 2531036909).
 
Για τον Δήμο Κομοτηνής
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων & Αλληλεγγύης
Σωτηρακόπουλος Νικόλαος
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
Δ.Α ΤΕΒΑ /ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
 
ΤΕΒΑ/FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  
προς τους Απόρους
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής
 και Βασικής Υλικής Συνδρομής
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
«Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους –
 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»