14/02/2013
Ανακοίνωση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προς Ιατρικό Σύλλογο Ν. Ροδόπης
                                                                         Μαρούσι, 8/2/2013 
                                                                         Aρ.πρωτ.: οικ. 2965
 
                                                  Προς: Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Γραφείο       : Προέδρου                        
Διεύθυνση    : Αγράφων 3-5           
Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι
Τηλέφωνο    : 210 5212007-9                                         
Φαξ               : 2105212064 
Θέμα: Ενημέρωση Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης
Στα πλαίσια των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το έτος 2012, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε συνεργασία με την 4η Υ.ΠΕ. αναμένεται να υλοποιήσει το πρόγραμμα με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ». Στο συγκεκριμένο σχέδιο θα παρέχεται ιατρική, ψυχολογική και νομική βοήθεια και ενίσχυση της διαδικασίας αναγνώρισης ευπαθών ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με παράλληλη υποστήριξη για την κάλυψη βασικών αναγκών, στα σημεία εισόδου, ​​καθώς και σε περιοχές με μεγάλη συσσώρευση των ομάδων-στόχος την περίοδο από 1-3-2013 έως 30-4-2013. Τα κλιμάκια θα αποτελούνται από ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, διερμηνείς και θα πραγματοποιούν ιατρικές παρεμβάσεις στα Συνοριακά Κέντρα Φύλαξης του Νομού Έβρου (Φέρες, Τυχερό, Σουφλί, Φυλάκιο) και στα Κέντρα Κράτησης της Κομοτηνής και της Ξάνθης. Στα πλαίσια του προγράμματος θα προβούμε σε πρόσληψη προσωπικού από τις παραπάνω ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών που αντιπροσωπεύει ο Σύλλογος σας. Η προκήρυξη των θέσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και σε τοπικές ιστοσελίδες τις προσεχείς ημέρες.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου σας για την παραπάνω δράση. Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.
                                                                                     Με εκτίμηση,
                                                    Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
                                                    Καθηγήτρια Τζένη Κρεμαστινού