03/02/2016
Θέσεις εργασίας στην Ανθρώπων Τράπεζα (Human Bank)
Η Ανθρώπων Τράπεζα (Human Bank) έχει ανοίξει την φόρμα αιτήσεων για την στελέχωση προσωπικού των 13 υποκαταστημάτων της στις 13 περιφέρειες της Ελλάδος και για την στελέχωση της πανελλαδικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ που θα είναι υπό την ιδιοκτησία της. Συνοπτικά η Ανθρώπων Τράπεζα θα στελεχωθεί από εργαζόμενους A.μεA. στις διοικητικές θέσεις και σε γενικές θέσεις μηχανογράφησης, λογιστηρίου και υπολογιστικών συστημάτων, μακροχρόνια άνεργοι και νέο επιστημονικό προσωπικό θα στελεχώσει τις οικονομικές και οικονοτεχνικές θέσεις όπως επίσης τις θέσεις επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού για τα σύγχρονα σούπερ μάρκετ της Ανθρώπων Τράπεζας και στις θέσεις επιστημονικών συμβούλων εγκαταστάσεων και ανάπτυξης. Για τις διάφορες άλλες θέσεις θα επιλεχθεί προσωπικό μόνο από μακροχρόνια ανέργους.
 
·         Παράδειγμα ειδικοτήτων για την Τράπεζα: ειδικότητες λογιστών, δικηγόρων, αποφοίτων οικονομικών και τραπεζοοικονομικών πανεπιστημίων, ευρωπαϊκών σπουδών, απόφοιτοι πανεπιστημίων και ΤΕΙ ηλεκτρονικών υπολογιστών, απόφοιτοι marketing κ.ά.

·         Στην αλυσίδα πανελλαδικών σούπερ μάρκετ ειδικότητες: όπως υπεύθυνοι καταστημάτων, υπεύθυνοι τμημάτων, ταμίες πωλητές, πωλήτριες, εργάτες αποθήκης, οδηγοί, security κ.ά.

·         Για την παραγωγή ειδικότητες όπως: γεωπόνοι, κτηνίατροι, ελεγκτές ασφάλειας τροφίμων κ.ά.Η πρόσκληση αφορά όλη την Ελλάδα.

Αίτηση και αποστολή βιογραφικού εδώ: 

http://myhumanbank.com/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CF%82/