22/04/2015
Διαδικτυακά μαθήματα e-learning για οικογένειες ΑμεΑ.
 Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Grundtvig E-SUNET διοργανώνει διαδικτυακά μαθήματα e-learning για οικογένειες ατόμων με αναπηρία. Τα μαθήματα αυτά εστιάζονται στην προώθηση της αυτοδιάθεσης και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Επικεντρώνονται στις έννοιες της αυτονομίας, της αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της αυτοπραγμάτωσης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Ίντερνετ. Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.
 
 Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Μαϊου και θα υπάρχει υποστήριξη από ειδικούς. Είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές.
 
 Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στα μαθήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με e-mail στο euprograms@action.gr
 
Το πρόγραμμα διοργανώνεται ταυτόχρονα σε 8 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία και Αυστρία). Οι συμμετέχοντες εάν το επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να συναντήσουν διαδικτυακά άλλα μέλη οικογενειών ΑΜΕΑ από τις χώρες αυτές και να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν.
 
Περισσότερες Πληροφορίες
Action Synergy
www.action.gr
https://www.facebook.com/ActionSynergySA