20/11/2012
ΕΣΠΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» σας προσκαλεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012, σε εσπερίδα εργασίας, με θέμα: « Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα”

Πρόκειται για την τέταρτη από μία σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο κόσμος της εργασίας κατά των διακρίσεων» που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Επάνοδο και το  Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»  με την υποστήριξη του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη Progress (2007 – 2013) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εσπερίδα σκοπεύει στην ενεργή συμμετοχή φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην επαγγελματική ένταξη και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην από κοινού διαμόρφωση προτάσεων για μια ευρύτερη πολιτική στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Από πλευράς κρατικών φορέων θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Δήμου Κομοτηνής, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και  της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων ΟΑΕΔ της Κομοτηνής. Επίσης θα συμμετέχουν επαγγελματικά σωματεία,  φορείς που εργάζονται με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι.

Η συμμετοχή σας στα στρογγυλά τραπέζια θα συμβάλει στην επιτυχία της εσπερίδας

Χώρος διεξαγωγής της εσπερίδας στην Κομοτηνή:

Κτίριο – Διοικητήριο Π.Ε. Ροδόπης   

Δημοκρατίας 1

Ημερομηνία και ώρα: Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012, 17:00 – 21:00

Επικοινωνία:    Μαρία Δημητριάδη, Τηλ: 210.3218.590