21/11/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στο τελικό συνέδριο του έργου ACTrain

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στο τελικό συνέδριο του έργου ACTrain

Accessible web-based and interactive video-supported skills transfer

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΧΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

 21 Νοεμβρίου, 2012 στις 9.00

στο Ινστιτούτο Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου Δημοκρατίας της Σλοβενίας

SočaLinhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija

στην αίθουσα διαλέξεων ‘Roses’, IV. όροφος

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο τελικό συνέδριο του έργου ACTrain που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Πολυμερή σχέδια, Leonardo da Vinci - Ανάπτυξη της Καινοτομίας. Στο συνέδριο πρόκειται να σας παρουσιάσουμε ένα διαδικτυακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για κεραμικό σχεδιασμό μαζί με το καινοτόμο εργαλείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών «Πρωτέας» για εκπαίδευση και κατάρτιση από απόσταση (http://proteus.see-hear-touch.com), προσβάσιμα από όλους, ειδικά προσαρμοσμένα για κωφούς, άτομα με προβλήματα ακοής, τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση, σε 5 γλώσσες (Σλοβενικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Αλληνικά και Γερμανικά) και 4 νοηματικές γλώσσες (Σλοβενικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Αυστριακά).

 

Εκτός από την παρουσίαση του έργου, θα παρακολουθήσετε ένα πρακτικό και διαδραστικό εργαστήριο κεραμικής μέσω υπολογιστή. Με τη βοήθεια κωφών και βαρήκοων παιδιών από τη Σλοβενία ​​και την Ιταλία, πρόκειται να επιδείξουμε πως λειτουργεί η ηλεκτρονική μάθηση για όλους, ανεξάρτητα από τις ανάγκες, τους περιορισμούς ή το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο.

 

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου όλοι μαζί θα συζητήσουμε για το νόημα και την μελλοντική χρήση καινοτόμων εργαλείων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους, ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διαδοχική διερμηνεία (Σλοβενικά-Αγγλικά) και νοηματική γλώσσα της Σλοβενίας θα παρέχονται κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Το συνέδριο θα είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά σε 5 γλώσσες (Σλοβενικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Γερμανικά) και 4 νοηματικές γλώσσες (Σλοβενικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Αυστριακά).

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω διαδικτύου μέσω τις ηλεκτρονικής σελίδας του έργου www.see-hear-touch.com, οπού θα είστε σε θέση να επιλέξετε μεταξύ των γλωσσών που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την επισυναπτόμενη φόρμα εγγραφής για να εγγραφείτε και αποστείλετε την στην διεύθυνση jelena.ljubisic@gmail.com. Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την συμμετοχή, τη διαμονή, ή την διεύθυνση της αίθουσας του συνεδρίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση natasa.rebernik@ozara.si. Ευχαριστούμε!

Παρακαλούμε ακολουθήστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο στη διεύθυνση: www.see-hear-touch.com.

Ανυπομονούμε να σας δούμε στο συνέδριο!