Ήξερες ότι ?

Ήξερες ότι με το άρθρο 114 του Ν. 5078/2023(ΦΕΚ Ά 211/20-12-2023) αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 και οι συνταξιούχοι αναπηρίας σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ασφαλιστέας στον e-EFKA δικαιούνται πλέον την καταβολή του συνόλου της κύριας και επικουρικής σύνταξης τους

Με βάση το παραπάνω νόμο και τη τροποποίηση του από 1/1/2024 και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας  έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν χωρίς να γίνει περικοπή τόσο της κυρίας όσο και της επικουρικής τους σύνταξης . Με το τρόπο αυτό αυξάνεται το αίσθημα παραγωγικότητας και συμπερίληψης των παραπάνω ατόμων στη αγορά εργασίας .

NEWSLETTER