Ομάδα Μουσικής

Πρόκειται για μικτή ομάδα (ΑμεΑ και μη ΑμεΑ) υπό την επίβλεψη του κ. Χατζόπουλου Χρήστου. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο 10-12 το πρωί στην Σχολή Μουσικής «ΝΟΤΑ».