Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από 7 εκλεγμένα μέλη:

1. Αλέξανδρος Ταξιλδάρης 
Πρόεδρος

2. Αθανάσιος Νταντανίδης
    Αντιπρόεδρος 

3. Νιχάτ Χουσείν
    Γραμματέας

4. Αθανάσιος Μιμίκος
   Ταμίας

5.  Θεόφιλος Ελευθέρογλου
     Μέλος

6. Δημήτριος Καρυπίδης
    Μέλος 

7. Σπύρος Νταντανίδης
    Μέλος