Ο Σύλλογος 'ΠΕΡΠΑΤΩ' ξεκίνησε τη δράση του το 2002, έχοντας από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του εθελοντές, οι οποίοι από τότε δε σταμάτησαν ποτέ να στηρίζουν τις δράσεις και το έργο μας.

Οι εθελοντές μας είναι πολύτιμοι αρωγοί στην καθημερινή και διαχρονική προσπάθειά μας για την επίτευξη του οράματός μας: να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για αυτά τα άτομα και να μετατραπεί ο Ν. Ροδόπης σε ένα απόλυτα προσβάσιμο περιβάλλον διαβίωσης και ένα κοινωνικό πρότυπο.

Οι εθελοντές μας είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας, η καρδιά των δράσεών μας και εξίσου σημαντικοί με το προσωπικό του Συλλόγου, καθώς απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις και καλύπτουν βασικές μας ανάγκες.

Η ενεργοποίηση των εθελοντών μας γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά και την επιθυμία τους. Είναι σίγουρο ότι χωρίς τη συνεισφορά τους, το εύρος των δράσεων του Συλλόγου δε θα μπορούσε να είναι τόσο μεγάλο. 

Στον Σύλλογο «ΠΕΡΠΑΤΩ» πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός δεν είναι απόφαση της στιγμής. Ο εθελοντισμός δεν είναι ένα χόμπι ή μια ασχολία με στόχο να καλύψει κάποιος τον ελεύθερο χρόνο του. Ο εθελοντισμός στο Σύλλογο «ΠΕΡΠΑΤΩ» αποτελεί στάση ζωής, που πηγάζει από τη βασική ανάγκη κάθε ανθρώπου για αλληλεγγύη.
 
Σήμερα, ο Σύλλογος «ΠΕΡΠΑΤΩ» αριθμεί περισσότερους από 150 ενεργούς εθελοντές που στηρίζουν το έργο του και έξω από τα όρια του Ν. Ροδόπης, όπως στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, συμβάλλοντας ενεργά στη διεύρυνση της δράσης του Συλλόγου.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε εθελόντρια/ εθελοντής μας, συμπληρώστε την «Αίτηση Εθελοντή» που βρίσκεται εδώ.