Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης 'ΠΕΡΠΑΤΩ' ιδρύθηκε τo Σεπτέμβρη του 2002 από μία παρέα φίλων ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία) φίλων και συγγενών τους.
   
Μέχρι σήμερα μετράει περίπου 300 μέλη με κινητική αναπηρία καθώς επίσης και 150 ενεργούς εθελοντές.

 Aπό το 2005 και έπειτα εκπαιδεύει φοιτητές Κοινωνικής Διοίκησης, Κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας.

   Το 2003 ο Σύλλογος «ΠΕΡΠΑΤΩ» εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του τότε Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ενώ το 2011. γνωμοδοτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ειδική πιστοποίηση του ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

   Ακόμη, τον Αύγουστο του 2011, ο Σύλλογος πιστοποιήθηκε με διαχειριστική επάρκεια τύπου Β’ και Γ’, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1429, για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, Ωρίμανση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων (δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών) και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα.

Από το Μάιο του 2012 λειτουργεί πιλοτικά το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης ως Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης ΑμεΑ, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ΚΕΔΗΦ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΠΑΤΩ

Το ΚΕΔΗΦ - Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ»  είναι η δομή που παρέχει υπηρεσίες σε 21 ωφελούμενους με κινητική αναπηρία με σκοπό  να εκπαιδεύονται σε αυτό προκειμένου να συμμετέχουν σε όσο δυνατόν περισσότερους τομείς της ζωής, με τον βαθμό αυτονομίας που θα έχει ο καθένας.
Οι σκοποί του ΚΕΔΗΦ – Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης  ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ είναι  η παροχή διάφορων υπηρεσιών, οι μετακινήσεις των ωφελουμένων, η παροχή διημέρευσης και ημερήσια φροντίδα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου με εξατομικευμένο πρόγραμμα εκγύμνασης – αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία – εργοθεραπεία, άσκηση στο νερό), βιωματικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης – κοινωνικής στήριξης, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ωφελουμένων όσο και των οικογενειών τους αλλά και διάφορες ψυχοκινητικές δραστηριότητες με απώτερο σκοπό την  ψυχαγωγία των ωφελουμένων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας  και ικανοποίηση των βασικών αναγκών κοινωνικοποίησης  και της ενσωμάτωσης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Οι στόχοι λειτουργίας του ΚΕΔΗΦ Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ»  είναι: 
 • η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτό φροντίδας μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού των Α.μεΑ.
 • η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος,
 • η ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα,
 • η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ωφελουμένων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ατόμου,
 • η πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού των ατόμων με αναπηρίες,
 • η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και η παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη,
 • η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων,
 • η υγιεινή, άνετη και ασφαλής  διαμονή των ωφελούμενων, 
 • η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, 
 • η ιατρική φροντίδα και η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ατόμου ανάλογα με τις ανάγκες του,
 • η κατάλληλη ψυχαγωγία και η συμμετοχή κάθε ωφελούμενου σε κατάλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες του,
 • η εκπαίδευση και αγωγή για τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κάθε ενοίκου, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός αυτονομίας και συνύπαρξης με άλλους,
 • η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα κοινωνικής φροντίδας,
 • η ενδυνάμωση της εθελοντικής συμμετοχής.
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων εφαρμόζονται εξατομικευμένα προγράμματα που αφορούν 
·      Βελτίωση της καθημερινής Διαβίωσης
·    Απόκτηση κοινωνικών, γνωστικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης
·     Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας
·     Βελτίωση της σωματικής αλλά και νοητικής κατάστασης
·     Δυνατότητας ατομικής και ομαδικής άσκησης
·    Ψυχαγωγία και άθληση
· Ανάπτυξη δημιουργικότητας και διαχείριση ελεύθερου χρόνου  
 
Το  Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ»  λειτουργεί καθημερινά  09:00 – 17:00 στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου επί της οδού Τέρμα Λεωφόρος Δημοκρατίας.