10/03/2020
Εργαστήρια για ΑμεΑ στον αγροτικό τομέα και στον αγροτουρισμό.
                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                             Κομοτηνή, 10/03/2020
Θέμα: Εργαστήρια  για ΑμεΑ στον αγροτικό τομέα και στον αγροτουρισμό.
                                   
Ο Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/ Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικοτητα για ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή/AGRI-ABILITY” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» θα πραγματοποιήσει εργαστήρια  για ΑμεΑ στον αγροτικό τομέα και στον αγροτουρισμό.
 
Την Πέμπτη 12/03/2020 θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια  με τις κάτωθι θεματικές:
10:45-11:00 Εγγραφές
11:00-12:30 1ο Εργαστήριο : Λαχανοκομία
13:00-13:15 Εγγραφές
13:30-14:30 2ο Εργαστήριο : Καλλιεργητικές πρακτικές
 
Για την διευκόλυνση της μετακίνησης το όχημα του Συλλόγου θα είναι στην διάθεση σας.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την δήλωση συμμετοχής σας παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2531036909, στο email info@perpato.gr ή στην έδρα του Συλλόγου Τέρμα  Λ. Δημοκρατίας, Κομοτηνή.
O Πρόεδρος του ΔΣ
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης