16/07/2013
ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ&ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ,ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ. (Δ12) 
ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013