21/05/2013
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΜΕΑ
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΗ
 
Για την αποχαρακτήριση αυτοκινήτου από ΑΜΕΑ σε κανονικό ΙΧ χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά και ενέργειες:
1.    Φωτοτυπία και επικύρωση την άδεια κυκλοφορίας και την παραδίδουμε στον εκτελονιστή .
2.    Να βγουν οι πινακίδες από το όχημα.
3.    Οι πινακίδες καθώς και η άδεια κυκλοφορίας να κατατεθούν στο μηχανολογικό τμήμα.
4.    Παραλαβή από το μηχανογραφικό τμήμα βεβαίωσης ότι κατατέθηκαν τα παραπάνω και παράδοση της Βεβαίωσης στον Εκτελονιστή.
 
ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η διαδικασία για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου είναι η ίδια. Σημαντικό, όμως είναι, να γνωρίζουμε την παρακάτω παράμετρο:
Τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας κάτω από 80% έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοκίνητο μέχρι και 1650 cc.
Τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80 % με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοκίνητο μέχρι 2650 cc.
Τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 100% με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοκίνητο μέχρι και 3650 cc.
Η απόκτηση του νέου αυτοκινήτου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1.     Μέσω επίσημου εμπόρου αυτοκινήτων.
2.     Μέσω διαδικασιών που θα κινήσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.
Και στις δυο περιπτώσεις το αυτοκίνητο θα πρέπει πρώτα να δηλωθεί στα σύνορα της χώρας.
SOS :
  • Ο δικαιούχος, μέχρι να γίνει ο τελωνισμός του νέου αυτοκινήτου του, θα χρειαστεί να μείνει χωρίς όχημα για περίπου δέκα ημέρες, χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έγκριση των κατάλληλων δικαιολογητικών.
  • Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. Στην αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για επιτροπή πρέπει να δηλωθεί ο κωδικός 014
  • Για όσους έχουν ήδη ποσοστό αναπηρίας για αγορά αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί (ποσοστό αναπηρίας) από το 1997 και μετά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και το παλιό τους ποσοστό.