Κ.Δ.Η.Φ

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ 

 Ο  ΠΕΡΠΑΤΩ παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ατόμων με κινητική βλάβη το οποίο εξειδικεύεται μέσα από τις βασικές δράσεις του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, δυναμικότητας εβδομήντα (70) ατόμων με προοπτική αύξησής της .Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του ΠΕΡΠΑΤΩ και η δυναμικότητα χωρίζεται σε δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, με ωράριο 07:00 π.μ.  – 23:00 μ.μ.

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του ΠΕΡΠΑΤΩ παρέχει στους 70 ωφελούμενους τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Μεταφορά των ωφελουμένων με το ειδικό διαμορφωμένο – προσβάσιμο βαν του Συλλόγου τους οποίους θα συνοδεύει ο άρρενος μεταφορέας για την ασφαλή μετακίνηση τους από και προς τα οικεία τους.
 • Τη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα τους ανάλογα με τις ανάγκες τους
 • Την παροχή ελαφρού γεύματος το οποίο συμπεριλαμβάνει απαραιτήτως φρούτα εποχής.
 • συνεδρίες συμβουλευτική στήριξης, οι οποίες διεξάγονται με σκοπό να διευθετηθούν οι ιατρικές  ανάγκες  των ωφελουμένων και ταυτόχρονα να  γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων.
 • Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας που διεξάγονται στο ιατρείο του Κέντρου όπου και παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός.
 • Συνεδρίες Εργοθεραπείας που διεξάγονται είτε στο γυμναστήριο του Κέντρου είτε στο χώρο φυσικοθεραπείας ανάλογα το πρόγραμμα του ωφελούμενου και του εξοπλισμού που απαιτείται.
 • Ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ωφελουμένων όσο και των οικογενειών τους.
 • Προγράμματα ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης αλλά βιωματικά προγράμματα  ανάπτυξης δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης / αυτονομίας που θα εμπεριέχουν χρήση αμαξιδίου, μεταφορές από και προς αμαξίδιο.  Οι παραπάνω δραστηριότητες θα διεξάγονται είτε στο χώρο του γυμναστηρίου είτε σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο δωμάτιο που θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός.
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης  και χειροτεχνίες. Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης θα διεξαχθούν στο τμήμα εργοθεραπείας του κέντρου.
 • Κοινωνική υποστήριξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο με:
 • Προγράμματα εξόδου και κοινωνικοποίησης (καφετέρια, μουσεία, εκθέσεις κτλ)
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.
 • Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, επαφή με μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσα από τις επισκέψεις και την πρακτική άσκηση αυτών στον χώρο του.
 • Παρακολούθηση  εξωτερικών δραστηριοτήτων   ψυχοκινητική – Σκοποβολή και Boccia  στις εγκαταστάσεις των ΣΕΦΑΑ.

Τα υποστηρικτικά προγράμματα που εμπλουτίζουν  το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ωφελουμένων  είναι :

 • Τμήμα πληροφορικής
 • Καλλιτεχνικές Κατασκευές
 • Εκδρομές

τα οποία έχουν ως απώτερο σκοπό την  ψυχαγωγία των ωφελουμένων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας  και ικανοποίηση των βασικών αναγκών κοινωνικοποίησης  και της ενσωμάτωσης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι στόχοι λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ είναι 

 • Η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού των αναπήρων.
 • Η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος.
 • Η ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα.
 • Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των αναπήρων ατόμων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ίδιου του ατόμου.
 • Η πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού των αναπήρων. 
 • Η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και η παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη.
 • Η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων. 
 • Η υγιεινή, άνετη και ασφαλής διαμονή των αναπήρων.
 • Η ιατρική φροντίδα και η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ατόμου ανάλογα με τις ανάγκες του.
 • Η κατάλληλη ψυχαγωγία και η συμμετοχή κάθε ωφελούμενου σε κατάλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες του. 
ESPA LOGO

 

 

 

 

 

NEWSLETTER