3η Διακρατική Συνάντηση της Πρωτοβουλίας URBACT-S.M.ALL

photo of project
Δευ, 10 Ιουν 2024, 10:00 ΠΜ
Λήξη:
Δευ, 10 Ιουν 2024, 10:00 ΠΜ

Η 3η Διακρατική Συνάντηση της Πρωτοβουλίας URBACT-S.M.ALL είναι Εδώ! 🌟 Η συνάντηση στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί 12-13 Ιουνίου 2024.

🟢 Θέμα: “Από τα Προβλήματα στη Δημιουργία Ιστοριών που υποστηρίζουν ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης”. Θα εξετάσουμε τις προκλήσεις στην κινητικότητα για άτομα με αναπηρίες, χωρίς αποκλεισμούς.

1️. Δημιουργούμε ένα διακρατικό δίκτυο ανταλλαγών και μάθησης με κοινοπραξία 8 ευρωπαϊκών πόλεων και δημόσιων φορέων για τη βελτίωση πολιτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUM) για παιδιά, ηλικιωμένους, ΑμεΑ και μειονεκτούσες ομάδες. 🌍👫👵♿

2️. Ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία και εμπειρία μεταξύ των εταίρων για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Μαθαίνουμε από τα δυνατά σημεία και βελτιώνουμε τις αδυναμίες μας, προσφέροντας καλύτερες λύσεις για ευάλωτα άτομα. 🔄🌟

3️. Αξιοποιούμε και διαδίδουμε τη γνώση και τις πρακτικές του εταιρικού σχήματος για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Προωθούμε αυτές τις πρακτικές σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο για να ωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι. 📚

🛺Η Κομοτηνή είναι το ιδανικό μέρος, καθώς ηγείται στη δημιουργία προσβάσιμων υποδομών.

🌟Μέλλον χωρίς αποκλεισμούς!

#InclusiveDesign #SmartCities #TransnationalMeeting #Komotini2024 #SustainableMobility #SMAInitiative

NEWSLETTER