Εργαστήρια για ΑμεΑ στον αγροτικό τομέα και στον αγροτουρισμό.

07/11/2019

Εργαστήρια για ΑμεΑ στον αγροτικό τομέα και στον αγροτουρισμό.

 

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                 Κομοτηνή, 7/11/2019

Θέμα: Εργαστήρια  για ΑμεΑ στον αγροτικό τομέα και στον αγροτουρισμό.
 
Ο Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/ Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικοτητα για ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή/AGRI-ABILITY” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» θα πραγματοποιήσει εργαστήρια  για ΑμεΑ στον αγροτικό τομέα και στον αγροτουρισμό.
 
Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια  με τις κάτωθι θεματικές:

10:45-11:00Εγγραφές

11:00-12:301ο Εργαστήριο : Πολλαπλασιασμός φυτών (Βολβώδη φυτά)

13:15 13:30Εγγραφές

13:30 14:302ο Εργαστήριο : Δενδροκομία
 

 
Για την διευκόλυνση της μετακίνησης το όχημα του Συλλόγου θα είναι στην διάθεση σας.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την δήλωση συμμετοχής σας παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2531036909, στο email info@perpato.gr ή στην έδρα του Συλλόγου Τέρμα  Λ. Δημοκρατίας, Κομοτηνή.
O Πρόεδρος του ΔΣ
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης

QUICK NAVIGATION

NEWSLETTER