ΟΜΑΔΑ ΚΑΦΕ
Η ομάδα του καφέ πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα απόγευμα 18:00-20:00 σε προσβάσιμες καφετέριες της πόλης που επιλέγουν τα μέλη.

Στα πλαίσια της ομάδας αυτής τα μέλη κοινωνικοποιούνται, ανταλλάσουν απόψεις, κοινούς προβληματισμούς για θέματα που τους απασχολούν, καθώς και σε ανάλογες περιπτώσεις, και εφόσον το επιτρέπει ο χώρος, υπάρχει δυνατότητα για ενασχόληση με επιτραπέζια παιχνίδια. Κατά τη διάρκειά της παρέχεται η ευκαιρία στα μέλη και για συμβουλευτική υποστήριξη. Στις συναντήσεις της παραβρίσκονται και ασκούμενοι κοινωνικοί λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι απέναντι στα μέλη