Ομάδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, τα οποία πραγματοποιούνται από εθελοντές. Στόχος της ομάδας είναι η εξοικείωση με τα προγράμματα του Microsoft Office και με το διαδίκτυο. Η ομάδα πραγματοποιείται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη.