Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Σύλλογος είναι οι εξής:

  • Εμψύχωση και Συμβουλευτική στα ίδια τα άτομα με κινητική αναπηρία και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

  • Ενημέρωση για τα δικαιώματα τους.

  • Συνοδεία-διαμεσολάβηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

  • Επανένταξη στην κοινωνική-επαγγελματική-εκπαιδευτική ζωή.

  • Ενημέρωση-παραπομπή και διαμεσολάβηση για κέντρα αποκατάστασης εντός και εκτός Ελλάδας.

  • Δανεισμός ορθοπεδικών ειδών που προέρχονται από δωρεές.

  • Μεταφορά των μελών με το ειδικά προσαρμοσμένο αυτοκίνητο του Συλλόγου.