29/04/2013
Εγκύκλιος καταβολής χορήγησης σύνταξης αναπηρίας για 1εξάμηνο, εάν ο συνταξιούχος αναμένει να εξετασ
Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος γνωστοποίησης διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013.

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί από τις υγειονομικές επιτροπές  ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα του συνταξιούχου, τότε παρατείνεται η καταβολή της σύνταξης λόγω αναπηρίας για έξι μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Η Εγκύκλιος αναφέρεται μόνο σε Σύνταξη ΑμεΑ και όχι σε επιδόματα που παίρνουν τα ΑμεΑ.