11/03/2013
ΚΕΠΑ:ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ε
Επισυνπάπτουμε  δύο εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας  με θέμα:
«Σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για την υπαγωγή υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις
σε ποσοστό 5%, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014»