01/04/2016
Έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία από 08/04/2016 έως 10/04/2016.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε χρήστες χειροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων με παραπληγία και τετραπληγία.
 
Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Κέντρου: www.keada.gr

Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα και τις δράσεις:
1. Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία: www.keada.gr
2. Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Συλλόγου 'Περπατώ': www.perpato.gr
3. Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ», τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531036909.