27/10/2014
Σεμινάριο «Τουρισμός και Αναπηρία» - 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε.
Το 15ο Πανελληνιο Συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στις 6-7 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων νέας δημοτικής βιβλιοθήκης του Δ. Θεσσαλονίκης
Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις - στρογγυλές τράπεζες, 3 εξειδικευμένα σεμινάρια και 
ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και 
full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί χωριστή
Βεβαίωση Συμμετοχής για το κάθε ένα.

Στις 6 Δεκεμβίου θα πραγαμτοποιηθεί  Σεμινάριο
«Τουρισμός και Αναπηρία»,
 10.00- 12.00 ,σε συνεργασία με το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής του ΤΕΦΑΑ Σερρών και τον Σύλλογο «ΠΕΡΠΑΤΩ» Κομοτηνή. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 - Διεύθυνση internet, www.egve.gr