30/11/2012
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου "ΠΕΡΠΑΤΩ" κ. Αλέξανδρος Ταξιλδάρης θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Θεματικό σεμινάριο «Leonardo da Vinci: Προωθώντας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας» στις 30 Νοεμβρίου 2012 στο ξενοδοχείο "Ηotel Amalia Athens" στην Αθήνα με θέμα "ΠΕΡΠΑΤΩ 10 χρόνια στην Κομοτηνή"

Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και πληροφορίες για το σεμινάριο προς κάθε ενδιαφερόμενο