30/10/2013
Διαδικασία Ιατρικής Εξέτασης ΑμεΑ από ΚΕ.Π.Α. για Αυτοκίνητο
Στις 24/10/2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ.Φύλλου 2710, Τεύχος Β΄) η Διαδικασία Ιατρικής Εξέτασης Ατόμων με Αναπηρίες για την χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

*Επισυνάπτεται η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
*Επισυνάπτεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφ.Οικονομικών και Υπ.Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας