19/09/2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 17/9/2013 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επισυνάπτεται ο Νόμος Υπ' Αριθ. 4186 17/9/2013 που αφορά την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις.

Για την εκπαίδευση των  Ατόμων με Αναπηρία γίνεται λόγος στο Κεφάλαιο Ζ' - Λοιπές Διατάξεις, Άρθρο 28 - Θέματα Ειδικής Αγωγής (σελ. 3132)