06/08/2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ 23/9/2013 -6/10/2013
   Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν.Ροδόπης και Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ» ανακοινώνει την λειτουργία προγράμματος του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία από 23/9/2013 έως και 6/10/2013.
 Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε χρήστες χειροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων με παραπληγία ή τετραπληγία λόγω βλάβης στο Νωτιαίο Μυελό, και τον συνοδό τους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 5 έως και 8άτομα.
 Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Κέντρου: www.keada.gr έως και τις 23/8/2013.
  Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα και τις δράσεις:
1. Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία: www.keada.gr
2.Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Συλλόγου 'Περπατώ': www.perpato.gr
3.Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν.Ροδόπης και Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ», Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2531036909 , Χατζοπούλου Βασιλική