16/07/2013
ΝΟΜΟΣ 4150/2013 - Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Ο Νόμος 4150/2013 που αφορά την Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  αφορά την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ και συγκεκριμένα των δικαιωμάτων των ΕΠΙΒΑΤΩΝ  ΑμεΑ