13/05/2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 2013
Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων σε απόρους, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνεται σε απόρους κατοίκους των Καλλικρατικών Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Αρριανών, Μαρωνείας Σαπών  και υλοποιείται με βάση τα ειδικά κριτήρια επιλογής των τελικών δικαιούχων όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση (Επισυνάπτεται). 

Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής: 

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €. 

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως: 

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €. 

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €. 

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €. 

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €. 

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €. 

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό. 

Υποχρεωτικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους είναι τα εξής (εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά) : 

- Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφή (χορηγείται από την υπηρεσία). 

- Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας. 

- Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών). 

- Φορολογική Δήλωση

- Ποσοστό Αναπηρίας για ΑμεΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά σε έναν μόνον φορέα (π.χ. μόνο στο Δήμο Κομοτηνής και όχι σε κάποιον Σύλλογο)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται:
-Στον Καλλικρατικό Δήμο Κομοτηνής: Πολυλειτουργικό Κτίριο Δήμου Κομοτηνής
-Στο Δημαρχείο του Καλλικατρικού Δήμου Ιάσμου
-Στο Δημαρχείο του Καλλικρατικού Δήμου Αρριανών
-Στην Κοινωφελής Επιχείρηση Μαρωνείας-Σαπών
-Στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 'Ορθοδοξία'
-Στον Σύλλογο Ποντίων Γυναικών Σαπών 'Ειλικρίνεια'
-Στον Σύλλογο Παλλινοστούντων 'Πατρίδα'
-Στον Σύλλογο Πολυτέκνων 
-Στον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων 
-Στον Σύλλογο Νεφροπαθών και Φίλων
-Στον Σύλλογο Παλλινοστούντων 'Μάνα Ελλάδα'
-Στα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ
-Στον Σύλλογο Διαβητικών και άλλων παθήσεων 'Γλυκός Κόσμος'
-Στον Σύλλογο Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 'Ενόραση'
-Ο Σύλλογος Παλλινοστούντων 'Τραπεζούντα'

'Εως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 


http://www.opekepe.gr/episitistikh.asp