05/11/2013
43 ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΚΕΠΑ
  Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες αναπηρίες για τις οποίες η διάρκεια τους θα προσδιορίζονται ως επ’ αόριστον αναπηρίες υπέγραψε στις 31/10/2013 ο υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης.
  Σημειώνεται ότι με την κατάρτιση της λίστας πλέον δεν χρειάζεται οι πάσχοντες από τις 43 αναπηρίες αυτές να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ.
  Οι 43 παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον:
Α.  Αιματολογικές παθήσεις     
1. Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω
2. Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω
3. Σαρκοείδωση     πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω
4. Πνευμονική υπέρταση-πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου
5. Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις
Β.  Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος    
6. Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω
7. Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευμόνων
Γ. Παθήσεις πεπτικού συστήματος    
8. Μεταμόσχευση ήπατος      
Δ. Μεταβολικές παθήσεις    
9. Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω   Τύπος ΙΙΙ  
Ε.Δερματολογικά νοσήματα    
10. Μελαγχρωματική ξηροδερμία
11. Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση
Ζ. Ψυχικές διαταραχές    
12. Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ) με ΠΑ 67% και άνω    
13. Νοητική υστέρηση    
14. Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος    
15. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)    
ΣΤ. Νοσήματα του νευρικού συστήματος      
16. Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson σελ
17. ν. Huntington με ΠΑ 67% και άνω
18. Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα
19. Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
20. Εγκατεστημένη ημιπληγία-ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν   αναμένεται   πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
21.Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.
22.Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα: Όταν πρόκειται     για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)
23. Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.
Θ. Ορθοπεδικές παθήσεις    
24. Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων
25. Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά     την   ολοκλήρωση   των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις,     απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.
26. Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων
27. Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)
28. Αρθρογρύπωση
Ι.Νευρομυϊκό Σύνδρομο Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα
29. Αλαλία εκ κωφώσεως
30. Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση   31. Γλωσσεκτομή    
32. Δυσκινησία   γλώσσας     (σε   μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)
33. Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου    
34. Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία  
Κ.Χειρουργικές παθήσεις    
35. Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία
36. Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία
Λ. Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού    
37.Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία
Μ.Παθήσεις οφθαλμών    
38. Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
39. Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία

Ν.Νεφρολογικές παθήσεις     
40. ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση Στάδιο 5ο
41. Μεταμόσχευση νεφρού
42. Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2      
Ξ. Ογκολογικές παθήσεις    
43. Κακόηθες νεόπλασμα   τελικού     σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις   Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση
 
*Επισυνάπτεται ο Πίνακας Παθήσεων
*Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση από το Γρφαείο Τύπου του Υπουργείυο Εργασίας Κοινωνικης Ασφάλισης και Πρόνοιας