10/10/2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ 30/10/2013 -9/11/2013
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν.Ροδόπης και Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ» ανακοινώνει την λειτουργία προγράμματος του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία από 30/10/2013 έως και 9/11/2013.
 Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε χρήστες χειροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων με παραπληγία και τον συνοδό τους. 
 Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Κέντρου: www.keada.gr  έως και τις 25/10/2013.
  Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα και τις δράσεις:
1. Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία: www.keada.gr
2. Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Συλλόγου 'Περπατώ':      www.perpato.gr
3. Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν.Ροδόπης και Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ», Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2531036909 , Χατζοπούλου Βασιλική