16/05/2013
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220τ.Α 28.9.1998) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
   Από την 9-5-2013 και για 30 ημερολογιακές ημέρες (έως 30/6/2013), ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην υπηρεσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ (Γούναρη 2 - Τ.Κ 17456 – Άλιμος για την κάλυψη 14 θέσεων με ειδικότητα ΠΕ εφοριακών στο Υπουργείο οικονομικών από άτομα που προστατεύονται από το Ν.2643/98(ΦΕΚ 220τ.Α 28-9-1998).
  Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (Αμέα, Έμμεση Αμέα, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Τέκνα Αναπήρων Πολέμου , Τέκνα Εθνικής Αντίστασης) και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για για τις θέσεις αυτές – σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1κ /2013 φεκ2/15-3-2013 – μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 7-6-2013. .
   Τα έντυπα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι προστατευόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει αναφέρονται στο ΦΕΚ 920τ.Β 16-04-2013.
  Για την εξυπηρέτηση των πολιτών το έντυπο της αίτησης, καθώς και το ΦΕΚ της σχετικής ΥΑ και η προκήρυξη βρίσκονται αναρτημένα στο site του ΟΑΕΔ.

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=566&lang=el