21/01/2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΤΛ
   Μπορείτε να βρείτε συννημένο το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με την Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών, ειδικών μηχανημάτων αποκατάστασης, τεχνητών μελών, θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών ειδών πρόσθετης περίθαλψης και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγηση τους