05/11/2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑγΟ
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Νομού Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες σειράς προτεραιότητας και επιλογής για τις θέσεις των τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2020 – 2021.
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία του συλλόγου, Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 69100 Κομοτηνή από 06/11/2020 έως και 19/11/2020 09:00 – 15:00.