11/03/2020
Αναβολή εργαστηρίων για ΑμεΑ στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του έργου AGRI-ABILIT
                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                               Κομοτηνή, 11/03/2020
 

         Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 για την «Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)», σας ενημερώνουμε ότι τα εργαστήρια που θα πραγματοποιούνταν στις 12/03/2020 και 16/03/2020  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area/ Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικοτητα για ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή/AGRI-ABILITY” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας.
 
O Πρόεδρος του ΔΣ
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης