31/01/2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΔΗΦ
Κομοτηνή 31/01/2020
Αριθ. Πρωτ: 8Α
 
 
 
 
 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης της πράξης «ΚΕΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή –ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5035317, ανακοινώνει τον Οριστικό  Πίνακα Κατάταξης  Ωφελούμενων.
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1 186 52
2 192 42
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης