15/11/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) αυτοκινήτου ειδικά διαμορφωμένο για την μεταφορά τουλάχιστον δύο σκαφών τύπου κανό – καγιάκ στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.1 «Organization of field labs in agrotourism and training/ Οργάνωση εργαστηρίων στο πεδίο του αγροτουρισμού και εκπαίδευση» του πακέτου εργασίας 5 «Business models for agrotourism and outdoor sporting activities in rural areas/ Επιχειρησιακά μοντέλα αγροτουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές» του έργου με τίτλο 'Social agrientrepreneurship for disabled people in the cross border area/AgriAbility' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”