17/07/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη στην οργάνωση εργαστηρίων στον αγροτικό τομέα για την υλοποίηση ενεργειών του παραδοτέου 4.1.1 «Organization of field labs in agriculture/ Οργάνωση εργαστηρίων στον αγροτικό τομέα» του πακέτου εργασίας 4: «Business models for agricultural activities/Επιχειρηματικά μοντέλα για αγροτικές δραστηριότητες», του έργου με τίτλο 'Social agri- entrepreneurship for disabled people in the cross border area/Agri- Ability' που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.