01/02/2019
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΔΗΦ -ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤ
 
Κομοτηνή 01/02/2019
Αριθ. Πρωτ: 124
 
 


Η επιτροπή αξιολόγησης της πράξης «ΚΕΔΗΦ -ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή –ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5035317, ανακοινώνει τον Οριστικό  Πίνακα Κατάταξης  Ωφελούμενων.
 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 174/2019 102
2 179/2019 62
3 175/2019 60
4 171/2019 57
5 164/2019 52
6 182/2019 52
7 177/2019 50
8 176/2019 47
9 165/2019 47
10 187/2019 47
11 183/2019 47
12 181/2019 47
13 168/2019 45
14 169/2019 45
15 167/2019 45
16 178/2019 42
17 170/2019 40
18 188/2019 35
19 173/2019 35
20 185/2019 35
21 189/2019 42
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αλέξανδρος Ταξιλδάρης