06/02/2013
Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στον Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ
Στα πλαίσια της συστηματικής συνεργασίας του Συλλόγου "Περπατώ" με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η πρακτική  άσκηση των φοιτητών της κατεύθυνσης της κοινωνικής εργασίας. 

Η πρακτική άσκηση είναι προσανατολισμένη σε δύο άξονες:

1) Υποστήριξη των μελών: επαφή με τα μέλη, ενεργοποίησή τους, δημιουργία ομάδων, ανταπόκριση στα αιτήματα, εντοπισμός και ικανοποίηση αναγκών, επαύξηση των δημιουργικών τους δυνάμεων  και της συμμετοχικότητάς τους, επανένταξη και κοινωνικοποίηση των μελών και των οικογενειών τους. 

2) "Περπατώ" και κοινωνία: συνεργασία με τοπικούς, κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, διοργάνωση σεμιναρίων- ημερίδων, δυναμική διεκδίκηση προσπελάσιμων χώρων στην πόλη της Κομοτηνής. 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση:

1.Δημοσκάκη Δήμητρα (3ο έτος)
2.Μπάρμπα Χρυσάνθη (3ο έτος)
3. Αμερικάνος Παναγιώτης (4ο έτος)
4. Καμπούρης Χρήστος (4ο έτος)
5. Φαρμάκη Στυλιανή (4ο έτος)

Οι επιμέρους δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ασκούμενοι κοινωνικοί λειτουργοί θα αναρτώνται κατά τακτά διαστήματα στην παρούσα ιστοσελίδα.