25/09/2015
Διευκρινήσεις για την αναστολή καταβολής εξωιδρυματικού επιδόματος.
Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.4331/2015 (Αρ.φ.69), με την οποία διευκρινίζει ότι δεν παρακρατείται το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας σε περιπτώσεις που οι δικαιούχοι νοσηλευτούν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο για διάστημα τριάντα (30) ημερών.
Η παρακράτηση του επιδόματος ισχύει μόνο εαν η νοσηλεία είναι ασυλιακής μορφής.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.