06/02/2015
Ίδρυση Τράπεζας Αίματος
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ», στο πλαίσιο της πολυετούς συμβολής του στους τομείς της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των Α.μεΑ., της σωστής κοινωνικής τους ένταξης και της ανάπτυξης κοινωνικού εθελοντισμού, ανακοινώνει την ίδρυση Τράπεζας Αίματος.

Σκοπός της ίδρυσής της είναι η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος, η παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα Αίματος, αλλά και η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος τόσο των μελών, φίλων και εθελοντών του Συλλόγου, όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Στην Τράπεζα Αίματος μπορούν να δώσουν αλλά και να δεχτούν από αυτή αίμα τα μέλη, οι φίλοι, οι εθελοντές του Συλλόγου, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού.

Η Τράπεζα Αίματος θα λειτουργεί είτε με προγραμματισμένες ομαδικές εθελοντικές αιμοδοσίες είτε και ατομικά με την προσφορά αίματος στα Τμήματα Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων όλης της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2531036909 (Απόστολος Τζουμαλάκης, κοινωνικός λειτουργός).