14/01/2015
Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών ΑΜΕΑ
Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τις διελεύσεις των ΑμεΑ από τους σταθμούς διοδίων ευθύνης της, έχει ξεκινήσει την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, που διατίθενται σε δικαιούχους Δελτίων στάθμευσης για ΑμεΑ και Ανάπηρους Πολέμου.
Από την 1η Μαρτίου 2015 οι ηλεκτρονικές κάρτες ΑμεΑ θα είναι το μοναδικό μέσο διέλευσης από του σταθμούς διοδίων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Έως και την 28η Φεβρουαρίου θα γίνονται παράλληλα αποδεκτά και τα Δελτία στάθμευσης ΑμεΑ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Για την απόκτηση της εν λόγω κάρτας, οι δικαιούχοι παρακαλούνται να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
ΑΜΕΑ
1.      Φωτοτυπία* των 2 όψεων του Δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ, με τυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία:
o    αριθμό μητρώου του Δελτίου στάθμευσης
o    αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος στο οποίο αντιστοιχεί το Δελτίο στάθμευσης
o    στοιχεία της υπηρεσίας που το εξέδωσε.
2.      Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφήςαπό ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. (φόρμα)
 
3.      Συνοδευτικό υποβολής δικαιολογητικών, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα. (φόρμα)
* α)κατά την υποβολή δικαιολογητικών σε Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου στάθμευσης/άδειας κυκλοφορίας ανάπηρου πολέμου, ή η παράδοση επικυρωμένου φωτοαντίγραφού τους
β) στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου στάθμευσης/άδειας κυκλοφορίας ανάπηρου πολέμου

Ανάπηροι πολέμου
1.      Φωτοτυπία* της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
2.      Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφήςαπό ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. (φόρμα)
3.      Συνοδευτικό υποβολής δικαιολογητικών, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα. (φόρμα)
* α)κατά την υποβολή δικαιολογητικών σε Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου στάθμευσης/άδειας κυκλοφορίας ανάπηρου πολέμου, ή η παράδοσηεπικυρωμένου φωτοαντίγραφού τους
β) στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου στάθμευσης/άδειας κυκλοφορίας ανάπηρου πολέμου

Υποβολή Δικαιολογητικών
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί:
·         είτε στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας
(παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω χάρτη)


·         είτε με ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Υπ’ όψιν Εξυπηρέτησης Πελατών
Τ.Θ. 3106
Τ.Κ. 41004, Λάρισα
Αποστολή Ηλεκτρονικής Κάρτας ΑμεΑ
Έπειτα από την παραλαβή και την επεξεργασία των δικαιολογητικών, θα ακολουθεί η αποστολή των ηλεκτρονικών καρτών προς τους δικαιούχους, στα στοιχεία διεύθυνσης που θα αναγράφονται στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
Η αποστολή των καρτών γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και πραγματοποιείται εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Παραλαβή Ηλεκτρονικής Κάρτας ΑμεΑ
Κατά την παραλαβή της κάρτας απαιτούνται:
1.    η επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του παραλήπτη, στο διανομέα των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ
2.    η συμπλήρωση, υπογραφή και παράδοση του Εντύπου παραλαβής ηλεκτρονικής κάρτας* στο διανομέα των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ.
*εσωκλείεται στο φάκελο που παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι.
Χρήση της Ηλεκτρονικής Κάρτας ΑμεΑ
Για την ορθή χρήση της κάρτας κατά τις διελεύσεις από τους σταθμούς διοδίων*, είναι απαραίτητο να τηρούνται τα ακόλουθα:
·         είσοδος σε λωρίδα με εισπράκτορα
·         παράδοση της κάρτας στον υπάλληλο διοδίων
·         πραγματοποίηση του σχετικού ελέγχου
·         επιστροφή της κάρτας και ολοκλήρωση της διέλευσης.
* Μετωπικοί Σ.Δ.: Πελασγίας, Μοσχοχωρίου, Μακρυχωρίου, Πυργετού, Λεπτοκαρυάς και Κλειδιού. 
Πλευρικοί Σ.Δ.: Γλύφας, Γυρτώνης, Μακρυχωρίου και Λεπτοκαρυάς.
Η κάρτα γίνεται δεκτή μόνο αν ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ταυτίζεται με τον αναγραφόμενο στην κάρτα αριθμό.
Η ημερομηνία λήξης της κάρτας συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του σχετικού Δελτίου στάθμευσης.
Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 2410 741440 (ώρες λειτουργίας: 07:00-22:00, Δευτέρα-Κυριακή).
Πηγή:http://www.aegeanmotorway.gr/eway_for_disabled.html