07/01/2013
Τ.Ε. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ στα πλαίσια της δημιουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης στην πόλη της Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη Τ.Ε. Εργοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Αποστολή βιογραφικών στο info@perpato.gr και στα γραφεία του Συλλόγου, Τέρμα Λεωφόρο Δημοκρατίας 69100 Κομοτηνή.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.:2531036909