09/12/2014
Παρουσίαση Access4kom
Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα & Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ», ο Δήμος Κομοτηνής σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΠΕΡΠΑΤΩ», στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού και των φορέων σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) διοργάνωσαν εκδήλωση πληροφόρησης ΑμεΑ για το νέο χρηστικό εργαλείο Access4kom.
 To  Access4kom   πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία μπορεί να τρέχει σε όλα τα είδη κινητών και είναι χωρίς κόστος.  Σκοπός της εφαρμογής είναι ο χρήστης να μπορεί να μετακινηθεί με πιο ασφαλή τρόπο μέσα από προσβάσιμα σημεία με πιο ασφαλή τρόπο μέσα από προσβάσιμα σημεία. Ο χρήστης ,μέσω της εφαρμογής, θα μπορεί να επιλέξει τη διεύθυνση την οποία επιθυμεί ή να επιλέξει μέσα από μια λίστα με προκαθορισμένους τύπους π.χ. Σύλλογος «ΠΕΡΠΑΤΩ».

 
Την εφαρμογή παρουσίασαν ο κ. Αλέξανδρος Ταξιλδάρης , Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα & Φϊλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» και ο κ. Αλέξανδρος Κορίτσογλου ο οποίος δημιούργησε την εφαρμογή. Τον Δήμο Κομοτηνής εκπροσώπησε η κα Κλεοπάτρα Στογιαννίδου.